praktijkinformatie
  • Rechtsvorm: BVBA
  • Ondernemingsnummer:  BE 0642.588.079
  • Maatschappelijke zetel: Gemeentelaan 19, 2381 Weelde
  • Adres Vestiging Oud-Turnhout: Steenweg op Ravels 87, 2360 Oud-Turnhout

 

Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij de Orde der Dierenartsen: www.ordederdierenartsen.be

Dr. Ivo Van Miert, beroepstitel toegekend Rijksuniversiteit Gent 1993, orde nummer N2795

Dierenarts Ben Van Olmen, beroepstitel toegekend Rijksuniversiteit Gent 2007, orde nummer N4441

Dierenartsen dienen zich te houden aan “De code der plichtenleer”. Deze code is te raadplegen op de website van de orde. https://www.ordederdierenartsen.be/sites/default/files/public/Code2015.pdf

De onderneming beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. Bevoegde autoriteit: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, www.fanc.fgov.be

De onderneming beschikt over twee geneesmiddelendepots. Bevoegde autoriteit: Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten,  02/524 80 00 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Privacyverklaring:

Verwerking van persoonsgegevens

Dierenartsenpraktijk Grensland verwerkt persoonsgegevens met het oog op efficiënt klantenbeheer (administratie, patiëntenzorg, opvolging dossiers, verkopen, geneesmiddelenadministratie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechten van de betrokkene

De klant heeft ten allen tijde recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Ook is er een mogelijkheid voorzien om deze gegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken overeenkomstig artikel 6.1 lid (e) en lid (f).
Daarnaast kan de klant een kopie van zijn persoonsgegevens in een duidelijk gestructureerde en machinaal leesbare vorm bekomen en deze laten overmaken aan een ander bedrijf.
De klant kan dit doen een e-mail te verzenden naar volgend e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen elke verwerking van zijn gegevens met het oog op direct marketing.
Indien de klant een klacht wenst in te dienen, kan hij dit bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens zullen niet aan derde bedrijven doorgegeven worden. Het is echter wel mogelijk dat er een back-up gemaakt wordt van deze gegevens. Indien deze back-up gemaakt wordt, wordt er gebruik gemaakt van een server die gelokaliseerd is binnen de Europese Economische ruimte. De bedrijven garanderen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bij een openstaande vordering kunnen de klantgegevens, inclusief factuurgegevens, doorgegeven worden aan een derde partij die instaat voor de inning hiervan.
Het is tevens mogelijk dat bij het opmaken van voedingsadvies voor het huisdier van een klant, de klantgegevens zoals naam, voornaam en e-mailadres doorgegeven worden aan een derde partij zodanig dat dit advies gepersonaliseerd kan worden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor klantbeheer worden niet langer bewaard dan de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (boekhouding, geneesmiddelenadministratie,…)